NIKOLETASTORE

БЛАНКА ЗА ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

ABOUT - CONTACT

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE MESSЕNGER WHATSAPP PINTEREST TWITTER

БЛАНКА ЗА ВРЪЩАНЕ/ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ

Моля, прочетете и попълнете внимателно. Онлайн магазин NIKOLETASTORE.COM дава възможност за връщане на закупеният/те продукт/и в 14 дневен срок от датата на получаване на Вашата поръчка.

Условия на връщане:

В срок от 14 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия:

1. Запазен добър търговски вид - оригиналната опаковка не трябва да е разкъсана и повредена, трябва да е във вида, в който е получена. Стоката не трябва да е употребявана, прана, гладена, сглабяна.

2. Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба и/или сглобяване, и не е облепвана със стикери.

3. Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.

4. Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.

5. При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки, съгласно тарифата на куриерската фирма, която избере да използва.

Процедура за връщане или размяна.

1. Изпратете пратката отговаряща на условията за връщане на адрес: гр. Пловдив, ул. „Пере Тошев“ 9, магазин „Николета“, телефони +359878614064 и +359878770067.

2. Пратката задължително трябва да бъде придружена от настоящата бланка за връщане като се попълнят данните , посочени по долу. Ако Ви е по-удобно, можете да попълните бланката и да ни я изпратите на имейл palobyaj@gmail.com като това трябва да стане преди да изпратите пратката към нас.

3. Моля да ни информирате предварително на имейл palobyaj@gmail.com като ни изпратите Банкова сметка (IBAN, титуляр по сметка), по която да бъде преведена дължимата сума.

4. В пратката задължително изпратете освен продукта, който връщате и документите за покупка, получени от Онлайн магазин Nikoletastore.com.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА

Възстановяване на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от наша страна в нейната цялост ! Възстановяване на сумата става по Банков път в рамките не по-късно от 20 работни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото да се откаже от стоката, съгласно чл.55, ал.6 от Закона за защита на потребителите.

Пратки, изпратени за плащане с наложен платеж, за плащане в брой при получаване и за наша сметка – няма да бъдат приемани !!!

Рекламации отнасящи се до механични повреди, възникнали в следствие транспорта и по време на транспорта, ще бъдат разглеждани само въз основа протокол за рекламация, изготвен в присъствието на куриера.

Вашите данни: Име:.............................................. Фамилия:.................................................

Гр./с......................................................................... Ж.к.......................................................................... Ул............................................................................. Вх...............Бл.............Ет........... Ап....... Телефон:.............................................................. E-mail:……………………………………………………………

Причина за връщане на продукта: ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ДАННИ за Продукта, който желаете да върнете или замените:

Номер на поръчката или товарителница:....................................................................

Наименование на продукта/и: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дата на получаване..........................................

Замяна с продукт – код и име на продукта ............................................................................................................................................................

Възстановяване на сума:

IBAN BG………………………………………………………………………………………………………....................................

Титуляр на сметка ............................................................................................................................................................

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ СТЕ НАШ КЛИЕНТ !

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ...........................

/името на търговеца/

................................................................................

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

................... ..................................

/Дата/ /Подпис на потребителя/

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

  • сключване на договора – при договор за услуги;
  • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.